Fətəlixan Xoyskinin ev muzeyində (Yəhudi) “Davud ulduzu” (Görüntü)

Prezident Administrasiyasının iki addımlığında heyrətamiz “təsadüf”…

Moderator saytı heyrətamiz bir faktın üstünü açıb. Prezident Administrasiyasına bitişik binada- giriş qapısında “Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin ilk baş naziri və xarici işlər naziri Fətəlixan Xoyski 1918 – 1920 – ci illərdə bu binada yaşamışdır” yazılmış tarixi binanın əsas qapısının şüşəbəndinin “təsadüfən” yəhudilərin ulduzu hesab olunan altıguşəli “Davud ulduzları”yla bəzənməsini şərhsiz oxuculara təqdim edirik. Sadəcə internetdən “Davud ulduzu”nun sirrini də bu şəkillərə əlavə edərək məsələni ictimai müzakirəyə təqdim edirik.

Davud ulduzunun altında nələr var?

Davudun ulduzu olaraq da bilinən heksagram, bir çox mədəniyyətdə iştirak edən bir simvoldur. Yəhudi inancının əhəmiyyətli bir simvolu olduğu üçün Davud Ulduzu ya da Sion ulduzu adları da alan heksagram, bir çox ezoterik təlimdə əhəmiyyətli qəbul edilir. Mason quruluşlanmalar və Məbədçilər də bu qruplara nümunə… Yaxşı heksagramın mənaları nələrdir? Budur cavabı…

Üst üstə gəlmiş iki üçbucaqla yaradılmış altı bucaqlı ulduz olaraq bilinər Heksagram (hexagram). Dünyadakı bir çox mədəniyyətdə iştirak etmiş bir simvoldur. Beş qollu ulduzdan daha çox tanınmışdır. Yəhudi inancının ayrılmaz bir simvolu olan bu simvol, İsrail xalqının dini və tarixi keçmişində oynadığı rollardan ötəri Sion ulduzu ya da Davudun ulduzu olaraq adlandırılmışdır.

Bu gün də İsrail dövlətinin əsgəri və vətəndaş bütün orqanlarının simvolu olduğu kimi, İsrail dövlətinin bayrağının simvoludur. Ayrıca, Qızıl aypara və Qızılxaç kimi bir kömək quruluşu olan Qırmızı Sion Ulduzunun da simvolu olaraq gözə dəyər.

Ənənəvi olaraq quruluşu iki ana izahatla açıqlanmaqdadır. İlki üst qisimə aid küncdür ki dişi ünsürdür və “su” olaraq işarələnir. Digəri də alt qisimə aid küncdür və erkil ünsürdür. Bu da “atəş” olaraq təsvir edilər. Burada təqdim edilər su və atəş, birlikdə sirrli, uyğun bir düalite nizamını göstərən kombinezon olaraq şərh olunmuşdur. Kosmik şərhində isə atəş və su düalitesinin qarşısında iştirak edən “hava” və “torpaq” simvollarıyla birlikdə dörd elementi bir araya gətirən simvol olaraq düşünülmüşdür. Simə elminin simvolları arasında bu dörd ünsürün hamısının ümumiyyətlə başlıca ana maddə olaraq təsvir edildiyi düşünülsə köhnə çağlarda edilən bəzi cadu tətbiqlərində istifadə edildiyi və bu tətbiqlərin günümüzə qədər gəldiyi ezoterizme aid məlumatlarda iştirak etməkdədir.

Yenə Yəhudi inancına görə Tetrakrammaton olaraq bilinən YHWH(Yahveh) tanrının adının dördlü qısa proqramının hegzagramla ifadə edildiyi qətilik kazanmaktadır. Talmudda verilən məlumatlara görə, pis ruhları nəzarət etmək məqsədiylə Kral Saleymana verilən sehrli üzük üzərində Tanrının ən müqəddəs adı olan YHVH adının (Tetrakrammaton) tək-tək işlənmiş olduğu ifadə edilir.

Yəhudi Müqəddəs Kitabına görə, “Golyat” adlı bir nəhənglə ilə savaşırken, kiçik yaşdakı Hz. Davudu qoruyan qalxanın üzərinə onun adı göstərə bir altıbucaqlı motivi işlenmişti. Əslində Meqan, İbranicedə qalxan mənasını verər. Meqan David te Davudun Qalxanı mənasını daşıyar. Bu ulduzun Kral Davudun qalxanının üzərində olmasından ötəri heksegrama daha sonradan Meqan David adı verilmiştir.

Magen David Yəhudilik simvolu olaraq ilk dəfə 1933də Prag Yəhudi Camaatı tərəfindən təsdiqlənib, istifadə edilmiş və bu camaatın xüsusi və rəsmi simvolu olaraq qəbul edilmişdir. Bu simvolun digər qonşu Bohemya camaatları yoluyla Viyanaya qədər çatdığı fərz edilməkdədir. Viyananın köhnə Yəhudi məhəlləsiylə Xristian Məhəlləsi arasındakı sərhədi təyin edən yerin üzərinə bir Davud ulduzu oyulmuşdur. 1656 tarixli məşhur Dikilitaş bu gün hələ ayaqdadır.

Siyon ulduzu ya da Magen Davidin əhəmiyyəti Kobudla ilə ortaya çıxmışdır. Məşhur Kabalist(kabala şərhçisi) Gershon Sholem, bu simvolla əlaqədar bunları söyləyər:

“Xristian dünyasın tərəfindən qəbul edilən Xaça qarşılıq Yəhudilərin də xüsusi bir simvol mənimsəmələri ehtiyacı doğulmuşdu. Xaçın ifadə etdiyi anlama sahib olmasa da, Magen David məşhurluqla tanınıb sevilmiş bir şəkil idi və Yəhudi dünyasına özünü asanlıqla qəbul etdirmişdi. ”

Yanda 1970-ci illərin ortalarında İsraildəki arxeoloji qazıntılarda, Bet-El bölgəsindəki M. Ö. 10 elə 20 illərinə aid bir quruluşda olan altı kosalı ulduz, əsrlərdən bəri, Yəhudi və Masonların istifadə etdikləri ortaq işarələrdir. Bürünc çağına (M. Ö. 3200 – 1200) söykənən bir keçmişi olduğu düşünülən bu motivlərin bənzərləri Kineret Gölü sahilində, 2. əsrdən qalan Kfar-Nahum Sinagogundakı oyma qalıqlarda bulundu[9].

Davud ulduzu

Davud ulduzu